"De ruimte is oneindig
zolang je maar je grens verlegt"
Stef Bos

Eigen kijk op ontwikkelingen

Als adviseur onderzoek ik de (her)ontwikkelingsmogelijkheden van diverse locaties in Nederland en geef ik leiding aan (her-)ontwikkelingsprocessen. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de sociale samenhang van een locatie. Met name in de herstructurering is dit van cruciaal belang. De uitdaging ligt in het zoeken naar de juiste balans tussen gedifferentieerde woningbouw, het (sociaal) voorzieningenniveau en de kwaliteit van de woonomgeving. De afgelopen 15 jaar is daar een nieuwe en boeiende dimensie bijgekomen: de groeiende behoefte aan kleinschalige en extramurale zorg in (woon)wijken. In het verlengde van mijn werkzaamheden ben ik sinds een paar jaar ook actief betrokken bij de revitalisering van mijn huidige woonplaats, Brouwershaven. Het meest recente wapenfeit is het verkrijgen van een akkoord op het realiseren van een nieuw op te richten Cultuurhuis in Zierikzee. 

Waar ik vandaan kom

Na een afgeronde studie HTS-Bouwkunde en een aantal jaren TU Delft (architectuur) begon ik mijn eigen architectenbureau. Eerst in Den Haag en later, in 1974, in Friesland. In die tijd heb ik ook een aantal jaren een eigen bouwbedrijfje geleid. In 1986 verhuisden we naar Rotterdam, waar ik in de stadsvernieuwing in Vreewijk-Lombardijen veel projecten -met verregaande bewonersparticipatie- heb ontwikkeld en geleid. Aansluitend heb ik in Schiedam een aantal jaren onderdeel uitgemaakt van het directieteam van een woningbouwcorporatie. Met de tot dan toe opgedane ervaring en contacten besloot ik in 1995 als zelfstandig adviseur te gaan opereren. In mijn huidige werkzaamheden kan ik tevens putten uit mijn ruime ervaring met het besturen van maatschappelijke, politieke en levensbeschouwelijke organisaties.
Sinds 2015 wonen we op Schouwen-Duiveland, het eiland waar ooit mijn wieg heeft gestaan. Hier ben ik, mede vanuit mijn werkzame verleden, actief betrokken bij uiteenlopende stedenbouwkundige en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. 

Opdrachtgevers

Ik werk voornamelijk met en voor:
  • gemeenten
  • corporaties
  • ontwikkelaars
  • zorginstellingen
  • onderwijsinstellingen
  • architecten